18 NOT FOUND: Z180V16P20L0500
18 NOT FOUND: Z181V16P20L1000
18 NOT FOUND: Z182V20P25L0500
18 NOT FOUND: Z183V20P25L1000

Unsere Produkte –
Die Vielfalt der Grünen Box

Produktgruppe: Massivbau > Waschmaschine
Artikel Nummer: MAWM0010XX0

WML7-XX16/20

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm LANG VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 1100.0
Breite: 150.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0010XX1

WML7-XX20/25

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 1100.0
Breite: 150.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0011XX0

WMK7-XX16/20

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 650.0
Breite: 195.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0011XX1

WMK7-XX20/25

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 650.0
Breite: 195.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0012XX0

WMHR7-XX16/20

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm HR VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 195.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0012XX1

WMHR7-XX20/25

Beschreibung:
Waschmaschine Standard Boxtiefe 70mm HR VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 195.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0013XX0

WMK7-BH300-XX16/20

Beschreibung:
Waschmaschine Boxhöhe 300mm Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 200.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0013XX1

WMK7-BH300-XX20/25

Beschreibung:
Waschmaschine Boxhöhe 300mm Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 200.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0014XX0

WML7-BH680-XX16/20

Beschreibung:
Waschmaschine Boxhöhe 680mm Boxtiefe 70mm LANG VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 680.0
Breite: 150.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWM0014XX1

WML7-BH680-XX20/25

Beschreibung:
Waschmaschine Boxhöhe 680mm Boxtiefe 70mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 680.0
Breite: 150.0
Tiefe: 70.00