18 NOT FOUND: Z180V16P20L0500
18 NOT FOUND: Z181V16P20L1000
18 NOT FOUND: Z182V20P25L0500
18 NOT FOUND: Z183V20P25L1000

Unsere Produkte –
Die Vielfalt der Grünen Box

Produktgruppe: Massivbau > Waschtisch
Artikel Nummer: MAWT10010XX1

WTLL7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 70mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10011XX0

WTLK7-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10011XX1

WTLK7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10012XX0

WTLHR7-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 70mm HR VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10012XX1

WTLHR7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 70mm HR VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10020XX0

WTRL7-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm LANG VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10020XX1

WTRL7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10021XX0

WTRK7-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10021XX1

WTRK7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm KURZ VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT10022XX0

WTRHR7-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm HR VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00