18 NOT FOUND: Z180V16P20L0500
18 NOT FOUND: Z181V16P20L1000
18 NOT FOUND: Z182V20P25L0500
18 NOT FOUND: Z183V20P25L1000

Unsere Produkte –
Die Vielfalt der Grünen Box

Produktgruppe: Massivbau > Waschtisch
Artikel Nummer: MAWT10022XX1

WTRHR7-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 70mm HR VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 70.00

Artikel Nummer: MAWT11010XX0

WTLL5-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm LANG VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11010XX1

WTLL5-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11011XX0

WTLK5-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11011XX1

WTLK5-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm KURZ VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11012XX0

WTLHR5-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm HR VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11012XX1

WTLHR5-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss LINKS Boxtiefe 50mm HR VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11020XX0

WTRL5-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 50mm LANG VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11020XX1

WTRL5-XX20/25

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 50mm LANG VBR d 20 / PP d 25

Größe:
Höhe: 670.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00

Artikel Nummer: MAWT11021XX0

WTRK5-XX16/20

Beschreibung:
Waschtisch Abfluss RECHTS Boxtiefe 50mm KURZ VBR d 16 / PP d 20

Größe:
Höhe: 300.0
Breite: 280.0
Tiefe: 50.00